Пятница, 29.09.2023, 09:02
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів
27.03.2017, 10:53

ІНФОРМАЦІЯ

з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів  акціонерів Публічного акціонерного товариства "Шаргородське районне підприємство “Агромаш", які відбудуться  28 квітня 2017 року 10-00 годині за адресою: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272, в адміністративному будинку Товариства, актова зала.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Cлободянюк Анатолій Васильович, члени лічильної комісії Марцинишен Володимир Іванович, Гуменюк Анатолій Олександрович. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів – Дудко Володимир Леонтійович, Секретарем загальних зборів – Пасічник Іван Миколайович.

 

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення: Регламент проведення Загальних зборів акціонерів - виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин;  запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів.

 

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійснення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.

 

5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.

 

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

 

9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

10. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" на Приватне акціонерне товариство "Шаргородське районне підприємство “Агромаш".

Проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" на Приватне акціонерне товариство "Шаргородське районне підприємство “Агромаш".

 

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Проект рішення:  Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, повязаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів Дудка Володимира Леонтійовича, Секретаря загальних Пасічника Івана Миколайовича та Директора ПАТ "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" Паламарчука Володимира Григоровича підписати Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" у новій редакції.

Визначити Дудко Володимира Леонтійовича  уповноваженою особою на вчинення  усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції.

 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сас Валентина Анатоліївна, Дудко Володимир Леонтійович, Пасічник Іван Миколайович.

 

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”.

 

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.   

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

 

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів  предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати суму 1 мільйон грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору Приватного акціонерного товариства "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" Паламарчуку Володимиру Григоровичу.

 

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 220 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу