Пятница, 29.09.2023, 07:48
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.05.2014, 10:37

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Паламарчук Володимир Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   21.05.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 23500 Вiнницька область, Шаргородський район, м.Шаргород, вул.Ленiна,272
4. Код за ЄДРПОУ 03567478
5. Міжміський код та телефон, факс (04344) 2-25-03, 2-11-93
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень Цiннi папери України  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці sharagromash.at.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.05.2014 звільнено головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна АА 662839
19.01.1998 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0.064
Зміст інформації:
За Наказом Директора ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш» №3 вiд 20.05.2014 р, вiдбулось звiльнення головного бухгалтера Товариства. Рiшення приймалось у зв»язку iз неможливiстю головного бухгалтера виконувати свої повноваження. 
ЗВIЛЬНЕНО: головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна, паспорт АА 662839 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 19.01.1998 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0640%, або 2000 шт. акцiй, перебувала на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – неможливiсть головного бухгалтера виконувати свої повноваження. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.
20.05.2014 призначено головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна АВ 920388
27.10.2010 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
За Наказом Директора ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш» №4 вiд 20.05.2014 р. вiдбулось призначення головного бухгалтера Товариства. Рiшення приймалось у зв»язку iз неможливiстю попереднього головного бухгалтера виконувати свої повноваження. 
ПРИЗНАЧЕНО: головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна, паспорт АВ 920388 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 27.10.2010 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, призначено на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були: ст. державний податковий ревiзор-iнспектор , головний державний податковий iнспектор, начальник вiддiлу ДПI у Шаргородському районi, головний державний податковий iнспектор, завiдуюча сектором Жмеринської ОДПI. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 286 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу