Пятница, 29.09.2023, 07:35
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
11.05.2017, 10:32

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Паламарчук Володимир Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   12.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 23500 Вiнницька область, м. Шаргород вул. Героїв Майдану, 272
4. Код за ЄДРПОУ 03567478
5. Міжміський код та телефон, факс 0434422503 0
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у №87(2592) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 12.05.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sharagromash.at.ua/ в мережі Інтернет 11.05.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 10.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення 28.04.2017 року
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення – Черговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш".
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 10.05.2017 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш"
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ"

 
Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 277 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу